ฟุคุโอกะเมืองเล็กๆน่ารัก แถมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

08/08/2018 | by Green Dragon

ฟุคุโอกะเมืองเล็กๆน่ารัก แถมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

 

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู

เป็นเกาะที่มีความสวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

เมืองเล็กๆน่ารัก แถมยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะ